Névnapok
Ma 2020. 9. 24, csütörtök, Gellért napja van.
Holnap Eufrozina napja lesz.
Mai gyakorlat

Az alábbi jelenlét gyakorlat segítségedre lehet abban, hogy egyre tudatosabbá válj.:


Bár a testtel való azonosulás az ego egyik legalapvetőbb formája, a jó hír, hogy ...

Folytatás
Utolsó fórum hozzászólások
Válasz: Egy kis művészet...
Barátom a közel múltban gondolt egyet és itt hagyt
Írta: Berill
szept 06 : 10:20

Válasz: Teri blogja
mi van a tudatra ébredés után? https://www.youtube
Írta: Teri
jún 12 : 20:48

Válasz: Teri blogja
https://www.youtube.com/watch? v=iTWie6-5_ps
Írta: Teri
jún 12 : 20:21

Válasz: Teri blogja
köszönöm... még, még, még!!!!!!!
Írta: Teri
febr 21 : 12:08

Válasz: Egy kis művészet...
Második verzió: „A minden ágán táncol szívem”
Írta: Berill
jan 22 : 21:33

Válasz: Egy kis művészet...
Jó ez a csend! Ha nem lenne zaj, akkor fel sem tűn
Írta: Berill
jan 10 : 14:17

Válasz: Teri blogja
https://www.youtube.com/watch? v=k3pnJA2jyr4
Írta: Roby_T
jan 07 : 12:09

Válasz: Egy kis művészet...
Lélek-JELen-Léthttps://drive.google.com/open?id=1r
Írta: Berill
máj 13 : 08:39

Válasz: Teri blogja
ha lenne, remélem felrakod ide :)
Írta: Teri
ápr 16 : 00:35

Válasz: Teri blogja
Köszi! Ez a srác tényleg "ott" van. :)https://www.
Írta: Roby_T
ápr 15 : 09:14

Tolle Audio Player:


 
Nap vicce
A nap vicce
A geped adatai
IP
Fórumok
ÚJ FÖLD - Eckhart Tolle Tanításai :: Fórumok :: Spiris kérdez-felelek
<< Előző téma | Következő téma >>   

Örökkévaló tudatosság?

Oldal:   <<        >>  
Szerző Üzenet
Teri
2014 jún 12 cs, 12:45

Regisztrált tag #1555
Regisztrált: 2013 szept 05 cs, 10:26
Lakóhely: Pécs
Üzenetek: 1375
A topik címadója: "örökkévaló tudatosság"
ja így igen
a tudatosság nem örökkévaló
először alvás van
utána jön a felébredés


A világ teremtése (indiai változat)

azért ezt idézem, mert Buddha is ezen nőtt fel

A Világéjszaka sötét, mindent elborító, mozdulatlan tengerének színén összecsavarodva nyugodott Ananta, a Végtelenség Kígyója, s rajta álomba merülve pihent Visnu, a mindenség létesítője és fenntartója, az egyetlen hatalom. Bensejében a világ egész tartalma mint nyugvó gondolat derengett, rajta kívül nem volt élet, nem mozdult semmi. Álmában egyszerre megrezdült benne a gondolat, és Visnu felébredt. Kinyitotta szemét, és látott. Abban a szempillantásban megindult a mozgás az odáig nyugvó ősanyagban. Visnu létesítő akarata kisarjadt, és köldökéből egy lótusz nőtt elő. A lótusz széttárta szirmait, és íme, a lótusz kelyhében ült Brahmá, az Egynek Teremtő Ereje.

Brahmá körül akart tekinteni, de nem moccant meg. Hogy mindenfelé láthasson, négy arca keletkezett. A gyökeret azonban, amelyből létre fakadt, nem látta, s ezért azt gondolta, hogy egyedül ő van, kívüle nincsen öntudat. Csak a lótuszt látta, mely őt hordozta, s ez a lótusz a világmindenség volt. Gondolkozni kezdett: "Honnan származott ez a lótusz? Honnan jöttem én magam?" Hosszú-hosszú időkig elmélkedett e kérdéseken, míg végül a szívében, lénye legmélyén felderengett egy kép: a mindenség sötét vizén s a Végtelenség Kígyóján nyugvó Egynek, a Világ Gyökerének a képe. Hódolva fordult hozzá.

- Mi az én teendőm?

Bensejében megszólalt a hangtalan válasz:

- Gyűjtsed össze egyetlen gyújtópontba erőid teljességét!

Brahmá magába mélyedt, minden gondolatát erre az egy feladatra irányozta, és lassan elérte az összeszedettség legmagasabb fokát. Határtalan erő töltötte el, s a tudata is mérhetetlenné tágult, értelme vakítóvá világosult. Ezt mind akarattá fogta össze, és teremteni kezdett. Megosztotta az Ákását, az ősanyagot, a benne áradó mozgás erejét határozott célra irányította. Örvénylés kavarta meg az ősanyagot. Létrejöttek a világok, a világok bonyolult rendszerei s a rendszerek körei; a betölthetetlen térben és az idő határtalanságában. Így született a Három Világ.

Az egyetemes anyag legfinomabb rezgéséből létesült a felső kör, a szellemi réteg; a középső kör átmenet volt a finom rezgésű és a sűrűsödöttebb anyag síkjai között; az alsó körben pedig az anyag legsűrűbb, ütköző, nehézkedő rezgései bontakoztak szét megszámolhatatlan alakzattá.

Ám Brahmá, midőn az örvénylő, egyre táguló világegyetemben körültekintett, egyedül érezte magát. Ránehezedett a magányosság, és újfent összeszedve erejét, négy ősszellemet teremtett, azután rájuk parancsolt:

- Folytassátok a teremtés művét!

De azok nem örültek a mindenségből kiszakadt különvált létezésüknek. Visszavágytak az egyensúly mozdulatlan nyugalmába, nem kívántak tevékenykedni. Brahmát lángoló harag árasztotta el, amiért első teremtményeire nem tudta átárasztani akaratát. Haragja emésztő lángsugárként tört elő a homlokán, s a tűz alakot öltött: gyermek lett belőle, fiú. Fékezhetetlenül vad volt, pusztító erő lakozott benne. Nem tudott mit kezdeni erejével, s mérgében sírva, ordítozva követelte:

- Adj nevet és tanyát nekem!

- Jól van - szólott Brahmá. - Mivel bömbölve bőgtél, Rudra lesz a neved. Minden teremtett dolgokban lakozhatsz, bennük lesz a tanyád. Életteremtő vagy, eredj hát, és sokasodj.

Rudra úgy is tett, de a lények, akiket életre hívott, mind éppen olyan szilajok és féktelenek voltak, mint ő maga, s indulatuk, mint emésztő tűzvész, pusztulással fenyegette a világot. Brahmá rádöbbent, és ráförmedt:

- Hagyd abba az ilyen teremtés művét! Szállj magadba, fürkészd ki önnön lényeged értelmét, s amikor majd megismerésre jutottál, megtalálod elhivatott feladatodat a világok tevékenységében!

Rudra megértette, hogy fékezhetetlen heve semmi jóra nem vezethet; magába vonult, leküzdötte indulatát, megzabolázta erejét, majd gondolatát a létezés értelmére irányította. Számolhatatlan idők elmúltával ráeszmélt önmaga igazi természetére és feladatára, s azontúl a törvény értelmében fejtette ki tevékenységét. Tudván tudta már, hogy lényegében egy mind a Lét Gyökerével, mind a Teremtővel, dolga pedig az, hogy a létesült dolgoknak a törvény szabta időben véget vessen, elpusztítsa a mulandó formákat, hogy új alakzatok keletkezhessenek belőlük. És mivel legyőzte önmagát, és tökéletes uralomra tett szert az erők fölött, a Jóga Urává lett.

Ez a titokzatos Háromság: az Egynek "három arca". S ez a három nem más, mint az egy és oszthatatlan Lét hármas működése: a létrehozás, az élet fenntartása s a pusztító megújítás. A végső értelem mindegyiket különvalónak látja, de valójában ez a három: Egy, tökéletes egység. És mivel mindehhez, ami van, név és forma tapad, a Teremtő megszemélyesülése: Brahmá; a Fenntartó és Gyámolító: Visnu; a Pusztító és Megújító pedig: Siva, akiben Rudra megtisztult lénye olvadt fel.

De a világok benépesítése még hátravolt. Brahmá tehát létrehozta a tíz Életfakasztót, a Pradzsápatikat, az Ősbölcseket, akikben már tiszta értelem élt, és tevékeny erők feszültek. De hamarosan rá kellett eszmélnie, hogy azok egymagukban nem tudják folytatni a teremtés művét: nem volt mire irányítaniuk életfakasztó erejüket. Ekkor Brahmá megértette a folyamatos létesülés titkát: az egymást kiegészítő kettősséget, az ellentétek feszültségét. Az Egy tehát kettéosztotta önmagát. Egyik feléből, létesítő akaratának erejéből lett az első Atya:

Szvájam-bhúva, "Az Önmagában Létezőtől Származott"; a másik feléből, a mindent magába foglaló és formáló Természetből pedig az első Anya: Satarúpá, "A Százalakzatú".

Az első párnak fiai és leányai, majd ezeknek ismét fiai és leányai születtek. Az első leányokat Brahmá férjhez adta az ős Életfakasztóhoz, a többi fiak és leányok pedig egymással keltek egybe.

Az első fiak között az élet legjelentékenyebb továbbvivője Kasjapa volt. Feleségül kapott tizenhármat az egyik Ősbölcs, Daksa hatvan leánya közül. Kasjapa első asszonya, Adití, világra hozta a Dévákat, a felső kör fényes isteneit, a szellemlények s a legjelesebb emberi nemzetségek őseit; a második és a harmadik asszony, Dití és Danu, a sötét erőket képviselő ellenistenségeknek adott életet, s ezektől származtak azután a Daitják és Dánavák démoni nemzetségei. Mert a létezésben szükség van az ellenállás feszültségére és az összeütközés erőkifejtésére is, hogy a tevékenység ne lankadjon el, s az ellenszegülő erők szakadatlanul tettre ösztönözzék a Nagy Törvényt szolgálók igyekezetét. Kasjapa többi felesége világra hozta az egyéb élőlényfajták, az alacsonyabb és fokról fokra magasabb rendű állatok őseit.

A világ benépesült, és mindenféle élőlény a maga helyén folytatta a természetéből következő tevékenységet. Az egész folyamaton az Egyetemes Törvény uralkodott, s ennek legfőbb elve: a cselekvés és a cselekvés következményeinek Nagy Törvénye, a hatások és visszahatások szövevénye.

(Baktay Ervin feldolgozása)


[ Módosítva 2014 jún 12 cs, 01:23 ]

"Itt az idő, hogy észrevegyem: minden gondolatom egy illúzió! " (Horváth Mónika )Mikor felébredsz megszűnnek a kérdéseid, mert a felébredés az én hiánya és mindig csak az én keres.(Suhajda Zsolt)

Vissza az elejére
Teri
2014 jún 12 cs, 11:49

Regisztrált tag #1555
Regisztrált: 2013 szept 05 cs, 10:26
Lakóhely: Pécs
Üzenetek: 1375
Néhány sziporka kedvencemtől, MM-től :

"Egy hiteles bölcsesség igaz az elme szintjén.
Az igazság viszont túl van az elmén."


"Az igazság abban a pillanatban vész el, amikor elkezdesz bármit is olvasni róla (tök mindegy, hogy jobbról, vagy balról)."

Ezzel akár pontot is lehet tenni a keresés végére.
Persze csak ha itt az ideje a pontnak.

[ Módosítva 2014 jún 12 cs, 11:51 ]

"Itt az idő, hogy észrevegyem: minden gondolatom egy illúzió! " (Horváth Mónika )Mikor felébredsz megszűnnek a kérdéseid, mert a felébredés az én hiánya és mindig csak az én keres.(Suhajda Zsolt)

Vissza az elejére
csike
2014 jún 12 cs, 04:27
Regisztrált tag #1730
Regisztrált: 2014 ápr 11 p, 04:49
Üzenetek: 26
A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL:


1. A Dzsainista filozófia: i. e. 500 körül keletkezett, Vardhamána Nájaputta (más néven Mahávíra ) alapította. A dzsainizmus sok tekintetben hasonló a buddhizmushoz, régebben buddhista felekezetnek minősült.

A dzsainizmus alapgondolata: világot teremtő, fenntartó és kormányzó isten nincsen: a világ teremtetlen és örökkévaló s szellemi és anyagi elemeknek sokasága a dolgok princípiuma nem az anyagi atomok, hanem a lelkek. E szerint minden organizmus lelkes, sőt a növény és a kő is. Abban különbözik a buddhizmustól, hogy szerinte az egyéni lelkek megmaradnak, testből testbe vándorolnak karmájuk szerint. Az újjászületés a karma oka, ezért a karmát meg kell semmisíteni. Ez az állapot a nirvána. A nirvána elérésének útja "a hármas kincs" (tríratna): a helyes hit, a helyes megismerés és a helyes életmód.

2. Buddhista filozófia : elsősorban nem filozófia, hanem vallás. India északkeleti részében keletkezett. Dhamma (dharma), Buddha tana elsősorban a megváltás tana, vallás, de bővelkedik filozófiai elemekben. Indiában, Buddhát, Visnu tíz fő inkarnációja egyikének tartják. Ezért őt nem csak a buddhisták, hanem a hinduk is mélyen tisztelik.

Buddha elutasította a védikus szentírások tanításait, filozófiája tagadja az örök lélek létezését, Isten létezésének kérdését pedig nem tekinti fontosnak megtárgyalni ("megválaszolatlan kérdések"). Az erőszak nélküliség elvének hirdetésével jámborabb, vallásosabb életre ösztönözte a társadalmat. Így, bár a Védák követői elfogadják Buddhát az Úr Visnu inkarnációjának, filozófiai tanításait határozottan elutasítják.

Buddha mikor megvilágosodott, átlátta az eddigi összes életét és rájött, hogy minden élet szenvedés. Ezért célja olyan módszer kidolgozása volt ami elkerülhetővé teszi a szenvedést3. Advaita - LINK -

A hinduizmus a tanok minden fajtáját és szintjét magában foglalja. Ezek mindegyike helyénvaló, és azoknak a különféle megközelítéseknek felel meg, amelyek a különbözõ vérmérsékletû és fejlõdési fokon álló emberek számára szükségesek. A személyes Isten szereteten és imádáson keresztüli megközelítése jelen van a hinduizmusban, akárcsak a nyugati vagy a szemita vallásokban. Ugyanígy jelen van a szolgálaton alapuló megközelítés is, mely úgy tekint Istenre, mint aki megnyilvánult a teremtményeiben, és úgy tiszteli Õt, hogy teremtményeit szolgálja. Mindezek ellenére a Tiszta Létnek mint önmagunk, a világegyetem és minden létezõ Önvalójának a felismerése a legfõbb és végsõ Igazság, mely meghaladja a tanok minden más szintjét, anélkül hogy tagadná igazságukat a maguk síkján. Ez az advaita, a nemkettõsség doktrínája, melyet a régi idõk risijei tanítottak, és különösen Sankarácsárja. Ez a legegyszerûbb és a legmélyebb egyben, lévén a kozmológia minden bonyolultságán túli végsõ igazság.
A nemkettõsség azt jelenti, hogy csak az Abszolútum létezik. Az egész kozmosz az Abszolútumban van, és nincs önmagában rejlõ léte, pusztán megnyilvánítja az Abszolútumot, amely ennek ellenére örökké változatlan és megnyilvánulatlan marad. Olyan ez, mint ahogy az ember álmában lévõ személyek és események magában az emberben élnek, és nincs rajta kívüli valóságuk.

[ Módosítva 2014 jún 12 cs, 04:46 ]
Vissza az elejére
csike
2014 jún 12 cs, 05:15
Regisztrált tag #1730
Regisztrált: 2014 ápr 11 p, 04:49
Üzenetek: 26
Végszó:

„Képzelj el egy gondolathullámokból álló folyót! Mindenki az árral sodródik, ugyanazokhoz a gondolatokhoz ragaszkodik, és elviszi az áradat.
Te viszont csak egyetlen gondolatot gondolj el: »Szabad akarok lenni!« Ez ritkán jelenik meg az emberekben. A Föld teljes lakossága sodródik az árral...
Mindig szabad vagy! A szabadságért sehová sem kell elrohannod. Valami más miatt kell futnod. Hol van a szabadság, a megvilágosodás, a béke, a boldogság? Itt. Ahhoz, hogy itt légy, milyen erõfeszítést kell tenned? Semmit sem kell tenned, hogy az maradj, aki vagy.”

„Mindig szabad vagy! Sehová sem kell rohannod a szabadságért. Valami másért kell rohannod. Hol van a szabadság, a megvilágosodás, a béke, a boldogság? Itt vannak. Ahhoz, hogy itt légy, milyen erõfeszítést kell tenned? Semmit sem kell tenned, hogy az maradj, aki vagy.
Hol tudnál visszafordulni? Csak akkor kell valahová fordulnod, ha máshol vagy. Hová tudnál fordulni? Amikor otthon vagy, nem kell utaznod. Egyszerûen távolítsd el ezeket a hamis elgondolásokat, amelyeket másoktól kaptál: a társadalomtól, a szüleidtõl, a vallásodtól. A természeted nem olyan, hogy boldogtalan légy vagy hogy szenvedj.”
(Papaji)
Vissza az elejére
WhoAmI
2014 jún 12 cs, 06:10

Regisztrált tag #1785
Regisztrált: 2014 jún 08 v, 09:51
Üzenetek: 11
Akkor ha jól értem, az a leghelyesebb, ha nem is foglalkozom ezzel a kérdéssel, tekintve, hogy ahány tanító, annyi válasz, plusz pl. a teremtéstörténetek is végeredményben az elme szüleményei. Egyébként isten ments, nem kapaszkodok a gondolatba, csak fogva tart

Teri! Meditationguru-nál nem tudom, mire szerettél volna utalni, de ott is pont olyan írást találtam, hogy az egész spiritualitás és mesterek dolog hülyeség, mivel a megfigyelőt is az elme hozza létre.
http://meditationguru.in/spirituality-is-bulshit-and-masters-are-nonsense/
"Nem tudsz éber maradni az éberségre irányuló szándék nélkül, és maga ez a szándék is egy gondolat. Ami azt jelenti, hogy az ún. éberség a vágyaid, gondolataid szülötte." Pont ez az én félelmem is, hogy a gondolatok mögötti tudatosságot is az elme hozza létre, bármit írnak is az ősi teremtéstörténetek, és bármit mondanak az advaita tanítók.

De kezdem belátni, hogy értelmetlen az egész kérdés firtatása, egyértelmű választ senki sem fog rá adni - lehet pro és kontra érvelni, csak attól függ, ki mit hisz el. Csak úgy érzem, ha meggyőződhetnék az "örökkévalóságról", hatalmas motivációs erőt adna. De igazad van, Csike: megpróbálok inkább távol maradni a hamis elgondolásoktól. De végeredményben minden elgondolás hamis, nem?
Vissza az elejére
Teri
2014 jún 12 cs, 10:43

Regisztrált tag #1555
Regisztrált: 2013 szept 05 cs, 10:26
Lakóhely: Pécs
Üzenetek: 1375
Meggyőződni az örökkévalóságról?
Hmm...
Sajnos tehetetlen vagyok

Én lemondtam erről.


Önvalómedi,
kevesebb gondolkodás,
tér-gyönyör,
kevesebb szenvedés,
több béke,
kiegyeztem ennyivel


de azért van itt valami, amit még érdemes lenne megnézned, talán ebből választ kapsz:
- LINK -

ezt is megnéztem, és továbbvitt a csömör felé:
- LINK -


és hát ezt semmiképp sem hagynám ki:
- LINK -

nekem ez a kedvencem
ha elveszteném a középpontomat, ehhez nyúlnék vissza:
- LINK -


[ Módosítva 2014 jún 12 cs, 11:19 ]

"Itt az idő, hogy észrevegyem: minden gondolatom egy illúzió! " (Horváth Mónika )Mikor felébredsz megszűnnek a kérdéseid, mert a felébredés az én hiánya és mindig csak az én keres.(Suhajda Zsolt)

Vissza az elejére
Teri
2014 jún 13 p, 12:12

Regisztrált tag #1555
Regisztrált: 2013 szept 05 cs, 10:26
Lakóhely: Pécs
Üzenetek: 1375
Hogyan lehet meggyőződni az örökkévalóságról?
Lehet azt látni?
Lehet azt szagolni, tapintani, hallani, stb.?
Mi az hogy örökkévalóság?
Hogyan lehet az leírni:
alkalmas-e rá néhány betű? ö, r, ö,k, k, é, v, a, l, ó

Teszem azt, hogy ha el tudnám mondani, és be tudnám bizonyítani, hogy mi az
hogyan közölném veled? szavakkal?
a, b, c, d, e ...

Tudnám közölni a művészet nyelvével? - az valamivel bőségesebb - pl. képekkel, zenével

De azt mondanád: ez még mindig nem az,
hol bizonyíték egy kép? A művészet végső soron csak elme szüleménye, bármily magasztos. Az ihlet is csak elme.

Van aki felnéz az égre, v. megnéz egy mélytengeri videót,
vagy megfigyel egy hangyabolyt, és máris látja a végtelen IQ-t

Van aki gondolatilag akar meggyőzötté válni ... hmm...
(Basszus de ismerős ez nekem valahonnan.)

Van aki megtapasztalásokat keres - az még mindig csak elmeműködés.

Nekem van egy kulcsmondatom (nem tudom neked jó lesz-e)
"Ahhoz, hogy a "gondolkodás szintjén" is meggyőzötté válhass, tovább kell gondolkodnod. Ez persze gondolkodásban tart. Ha ezt felismered, - elengeded az igényét, hogy a gondolkodás szintjén meggyőzöttnek kellene lenned." (By sry)***

Sri Bhagavan videója a választásról:

ha egyféle szappan van a boltban, leveszed a polcról

ha többféle, ott vacillálsz, amíg eldöntöd

csak akkor leszel szabad, ha döntöttél


[ Módosítva 2014 jún 13 p, 11:34 ]

"Itt az idő, hogy észrevegyem: minden gondolatom egy illúzió! " (Horváth Mónika )Mikor felébredsz megszűnnek a kérdéseid, mert a felébredés az én hiánya és mindig csak az én keres.(Suhajda Zsolt)

Vissza az elejére
Teri
2014 jún 13 p, 11:37

Regisztrált tag #1555
Regisztrált: 2013 szept 05 cs, 10:26
Lakóhely: Pécs
Üzenetek: 1375"Itt az idő, hogy észrevegyem: minden gondolatom egy illúzió! " (Horváth Mónika )Mikor felébredsz megszűnnek a kérdéseid, mert a felébredés az én hiánya és mindig csak az én keres.(Suhajda Zsolt)

Vissza az elejére
Teri
2014 jún 13 p, 11:42

Regisztrált tag #1555
Regisztrált: 2013 szept 05 cs, 10:26
Lakóhely: Pécs
Üzenetek: 1375


"Itt az idő, hogy észrevegyem: minden gondolatom egy illúzió! " (Horváth Mónika )Mikor felébredsz megszűnnek a kérdéseid, mert a felébredés az én hiánya és mindig csak az én keres.(Suhajda Zsolt)

Vissza az elejére
Teri
2014 jún 13 p, 11:49

Regisztrált tag #1555
Regisztrált: 2013 szept 05 cs, 10:26
Lakóhely: Pécs
Üzenetek: 1375


[ Módosítva 2014 jún 14 szo, 12:00 ]

"Itt az idő, hogy észrevegyem: minden gondolatom egy illúzió! " (Horváth Mónika )Mikor felébredsz megszűnnek a kérdéseid, mert a felébredés az én hiánya és mindig csak az én keres.(Suhajda Zsolt)

Vissza az elejére
Oldal:   <<        >>  

Moderátorok: timeless, xxx

Ugrás:     Vissza az elejére

Powered by e107 Forum System
[Welcome]

Felhasználó:

Jelszó:


Jegyezd meg!


Közösségi Megosztás
Idézetek Tolle-tól

-oOo-
Minden bőség alapja: méltányolni az életedben már meglévő jót.
-oOo-

Még több idézet


Szavazás

Milyen gyakran alkalmazod Tolle jelenlét gyakorlatait?

Nem szoktam gyakorolni

Minden nap rendszeresen

Egy-két naponta

Egyszer-kétszer hetente

Havonta eszembe szokott jutni párszor

Néha egy-két hónap is eltellik nélküle

A szavazás korlátozva csak tagoknak

szavazat: 114
Korábbi szavazások
Chatbox
Teri
jún 12 : 20:29

Teri
máj 16 : 23:16

Teri
ápr 04 : 20:07

NN
jan 07 : 12:46

NN
aug 17 : 13:39
Ez tényleg jó volt, köszi!
- LINK -

Teri
aug 15 : 16:17

Teri
aug 13 : 18:18
Seth megszólal (hangoskönyv, ÚJ) - LINK -

Teri
aug 13 : 17:41
Ramana Maharshi film, magyar felirattal (ÚJ) - LINK -

Teri
aug 13 : 17:27

Teri
jan 24 : 11:53

Teri
jan 24 : 11:48

Teri
jan 24 : 11:47

Zsolesz
dec 23 : 04:15
Egy kihalt fórum is lehetőség, hogy a spirituális egó újabb siker-művét reklámozhassa.
A spiri bölcselkedés is jobban megy, ha közben dől a lóvé!

Shaw
dec 21 : 10:51
Tíz tipp, hogy hogyan segíthetjük elő azt, hogy gyermekeink egyénisége spirituálisan kivirágozzon
- LINK -

Shaw
nov 23 : 16:47
Az ölelés, mint spirituális kapu

- LINK -

Roby_T
nov 22 : 11:24
Az óceán látható,
a felhő látható.
A kettő közötti átmenet átalakítóereje vagyok én.
...csak néha megpihenek változó óceánként, felhőként.

Shaw
nov 20 : 17:14
A szellemi születés elmarad?
- LINK -

Teri
okt 02 : 22:56
(magyar felirat alul beállítható )
az "én" illúziója
- LINK -

Bigcsok
szept 20 : 17:31
?

Teri
júl 25 : 23:31
Gergőnek:
- LINK -

Teri
júl 23 : 14:48

Ibolyka
máj 15 : 09:40
Kedves Teri!

Köszönöm. Beszélgetni szeretnék néha, de akkor ezt nem is teszem. Köszönöm. Csodás
utat.

Teri
máj 14 : 13:27
Ibolyka, már senki sincs itt, FB-ra (meg nemtudomhova) átmentek, ott van Tolle oldal, ott kérdethetsz, innen viszont letölthetsz ezt azt

Teri
máj 14 : 13:23

Ibolyka
máj 12 : 14:18
Sziasztok! Csodás délutánt mindenkinek!
Én most ismerkedem.Ti itt aktív életet éltek?


Olvasmányok
Mi a spirituális föleszmélés?
- LINK -

Az ego
- LINK -

A belső test
- LINK -

A boldogság titka
- LINK -

A halhatatlanság kétségbevonhatatlan bizonyítéka
- LINK -

Megvilágosodás? Mi az?
- LINK -

A Csend
- LINK -

Fölébredés
- LINK -

A Tudat
- LINK -

Frekvenciatartók
- LINK -

Nem kulcsfontosságú a gondolkodás
- LINK -

A csend és a belső csend
- LINK -

A fájdalomtest föloldása
- LINK -

Vess véget az idő káprázatának
- LINK -

Mit tegyünk a fájdalomtesttel?
- LINK -

A fölébredt cselekvés három módja
- LINK -

A fölébredt cselekvés három módja - Elfogadás
- LINK -

A fölébredt cselekvés három módja - Élvezet
- LINK -

A fölébredt cselekvés három módja - Lelkesedés
- LINK -

Mi a különbség közted és a spirituális mester között?
- LINK -

Egy-két lényeges dolog Eckharttól.
- LINK -

Ő használ téged! Ez a betegség!
- LINK -

Amíg az elmével azonosulsz addig a fájadalom elkerülhetetlen.
- LINK -

A múlt fájdalma: a fájdalomtest föloldása.
- LINK -

Hozzáférni a Most erejéhez.
- LINK -
Holdtlte
CURRENT MOON
Jósgömb

Kérlek írd meg a kérdésed amire választ szeretnél kapni!TolleTube Kicsiben
Copyright © 2009-2014 - Minden jog fenntartva uj-fold.hu